Aktualności Aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów w Nadleśnictwie Pisz

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów. Święto zostało ustanowione w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdego roku uświadamiamy społeczeństwu, w jaki sposób lasy i drzewa podtrzymują równowagę ekologiczną oraz chronią ludzi. Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów towarzyszyło hasło: „Lasy i Energia”.

Z tej okazji przeprowadzono zajęcia w osadzie leśnej Kulik. Uczestnikami zielonych lekcji byli uczniowie klas 1-3 z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Piszu. Po zabawie w podchody był czas na wspólne ognisko, zabawy i pogadankę. Towarzyszyła nam również piękna, wiosenna pogoda.