Lista aktualności Lista aktualności

Narada gospodarcza oraz szkolenie

Jak co miesiąc, leśniczowie w Nadleśnictwie Pisz, spotkali się w biurze na naradzie gospodarczej.

Podczas takich spotkań omawiane są bieżące zagadnienia i sprawy wymagające dokładnego wyjaśnienia z możliwością dopytania i uzyskania szczegółowych odpowiedzi. Ostatnie spotkanie odbyło się 13 lipca. W trakcie narady analizie poddano zaplanowane
(na bieżący rok gospodarczy) zadania  z zakresu gospodarki leśnej.

Głównymi tematami ostatniej narady były: odnowienia naturalne oraz szkodnik owadzi, który pojawił się w uprawach- smolik znaczony.  Pani Elżbieta Maszkiewicz Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Pisz szczegółowo omówiła biologię i sposoby zwalczania tego owada w uprawach leśnych.

Na zakończenie pracownicy udali się do leśnictwa Snopki, gdzie odbyła się terowa część narady i szkolenie dotyczące odnowień naturalnych.