Lista aktualności Lista aktualności

Po raz szósty wolontariusze z Polski i Niemiec, w ramach projektu „Zagubione wioski Puszczy Piskiej”, porządkować będą stare mazurskie cmentarze.

"Zagubione wioski Puszczy Piskiej" to wspólne przedsięwzięcie Nadleśnictwa Pisz, Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”" oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”.

W ostatnich latach w projekt włączyło się również „Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Ogólniaka” wraz z  fundacją „Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus. Deutsch-osteuropäisches Forum” z Düsseldorfu.  Projekt ma przede wszystkim na celu ochronę miejsc historycznych i cennych kulturowo. W tegorocznej edycji projektu weźmie udział ponad 20 zainteresowanych osób, zarówno z Polski jak i zza zachodniej granicy. Projekt podzielony jest na dwie części: terenową czyli porządkowanie starych cmentarzy oraz mogił w miejscowościach: Lipa Przednia, Lipa Tylna i Pogobie Przednie i drugą mającą charakter wykładowy. Pierwsze spotkanie wykładowe odbyło się 10 września br. w siedzibie Nadleśnictwa Pisz. Pan Krzysztof Worobiec ze  Stowarzyszenia ”Sadyba” przedstawił bogatą dokumentację historyczną i fotograficzną dotyczącą dawnych wiosek w Puszczy Piskiej.

Pani Magdalena Schneider, konserwator zabytków, omówiła czym jest inwentaryzacja, jak powinno się ją prawidłowo przeprowadzać bez szkody dla dziedzictwa kulturowego, a także przedstawiła dawne sposoby oznaczania miejsc pochówku.