Lista aktualności Lista aktualności

Studenci SGGW w Nadleśnictwo Pisz

7 czerwca br. w Nadleśnictwie Pisz odbyły się zajęcia terenowe dla studentów leśnictwa drugiego stopnia studiów niestacjonarnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wizyta w Nadleśnictwie Pisz to jeden z etapów corocznego spotkania studentów w Puszczy Piskiej. Odwiedzili oni również inne jednostki Lasów Państwowych, m.in. Nadleśnictwo Maskulińskie oraz Spychowo.

Studentów w Nadleśnictwie Pisz przywitała Zastępca Nadleśniczego Pani Elżbieta Maszkiewicz, realizując program zajęć zawierający m.in.: prezentację multimedialną wraz z omówieniem specyfiki Nadleśnictwa Pisz oraz uwzględnieniem skutków huraganu z dnia 4 lipca 2002 roku, zwiedzenie firmy Sklejka-Pisz S.A w Piszu, a także zajęcia terenowe w Lesie Ochronnym „Szast”.

Cykliczne spotkania odbywające się w nadleśnictwach Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie są doskonałą okazją poznania specyfiki pracy w Lasach Państwowych, a także okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy studentami i leśnikami.