Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Po raz pierwszy święto to weszło w życie w 1977 r., aby upamiętnić Konwencję Ramsarką. Hasło tegorocznego święta to „Mokradła i woda”.

Konwencja Ramsarska została podpisana 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad Morzem Kaspijskim. Jest to międzynarodowy układ, którego pełna nazwa brzmi „Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”. Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niepogorszonym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”, szczególnie populacji żyjących tam ptaków. Do tej pory konwencję podpisało 160 państw, w tym Polska w 1978 r.

Według definicji konwencji mokradła to „...tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów".

Rola mokradeł

Rola mokradeł w ekosystemie jest ogromna. Moczary zapobiegać mogą suszom, pożarom i powodziom. Przyczyniają się do oczyszczania wody. Magazynują więcej dwutlenku węgla niż lasy, a do tego są bardzo bogatym ekosystemem, w którym istnieje ogromna różnorodność gatunków roślin zwierząt.

Zagrożenia mokradeł

Niestety mokradła to ekosystemy zagrożone. Główną przyczyną ich niszczenia jest eksploatacyjne podejście społeczeństw do gospodarowania zasobami przyrody: odwadnianie, osuszanie,  wydobywanie torfu. Do pogorszenia stanu mokradeł przyczyniają się także zanieczyszczenia, inwazje gatunków obcych i zmiany klimatyczne. Znaczenie ma również niski stan świadomości ekologicznej społeczeństw, które często traktują te obszary jak nieużytki.