Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie załogi Nadleśnictwa Pisz

„Metody projektowania wielogatunkowych upraw liściastych na siedliskach borów i lasów mieszanych oraz różnicowanie struktury gatunkowej pohuraganowych młodników sosnowych”

W dniu 16 października 2018 r. dr inż. Kazimierz Biały z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, przeprowadził szkolenie dla leśniczych pt.: „Metody projektowania wielogatunkowych upraw liściastych na siedliskach borów i lasów mieszanych oraz różnicowanie struktury gatunkowej pohuraganowych młodników sosnowych”

Ideologią wprowadzania gatunków grądowych (głównie dęba i graba) w drzewostanach sosnowych jest powstrzymanie procesów bielicowania gleb rdzawych oraz pełniejsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych siedlisk.

Pan Profesor poruszył problematykę pomijania badania rodzaju gleby przy typowania siedlisk przez grupy urządzeniowe, a przez to częste ich zaniżanie, co finalnie przekłada się na przeważający udział sosny i świerka w drzewostanach, w których większość powinny stanowić gatunki liściaste.

Podczas części terenowej szkolenia, na przygotowanych wcześniej profilach glebowych, przedstawił obraz rozpoczętego procesu bielicowania gleb rdzawych, w drzewostanach z dominującym udziałem sosny w wieku około 60 lat.

Podsumowując szkolenie Pan Profesor zalecił częstsze wprowadzenia dęba i graba w formie kępowej i drobnokępowej , jak i również innych gatunków liściastych, na powierzchniach zrębowych w drzewostanach z przeważającym udziałem sosny.