Lista aktualności Lista aktualności

Szyszkowe żniwa…

2 marca pracownicy firmy N.E.T WOOD pod przewodnictwem Pana Andrzeja Załuskiego Prezesa Firmy, uczestniczyli w zbiorze szyszek sosnowych ze ściętych drzew w Gospodarczym Drzewostanie Nasiennym na terenie leśnictwa Przerośl.

N.E.T WOOD to firma produkująca słupy teleenergetyczne z najlepszego, starannie wyselekcjonowanego surowca pochodzącego miedzy innymi z piskich lasów. Zastępca Nadleśniczego Elżbieta Maszkiewicz przywitała przybyłych, przekazała krótkie informacje na temat Nadleśnictwa Pisz  oraz przybliżyła zasady selekcji drzew leśnych. Następnie leśniczy Waldemar Kaczmarczyk, przeprowadził instruktaż zbioru szyszek i pracownicy N.E.T WOOD ochoczo zabrali się do pracy. Efektem jej, był zbiór całego worka szyszek. Wszyscy jednogłośnie orzekli, że nie przypuszczali, ze zbiór szyszek, mimo że jest to czynność prosta, wymaga takiego nakładu pracy. Na zakończenie „czynu społecznego” Nadleśnictwo przygotowało ognisko ze skromnym posiłkiem.

Nadleśnictwo Pisz pragnie podziękować Panu Prezesowi Andrzejowi Załuskiemu oraz    zaangażowanym pracownikom firmy N.E.T WOOD za cenną inicjatywę. Dzięki nim pozyskane zostały nasiona sosny najwyższej jakości, które wykorzystane zostaną do wyhodowania nowego pokolenia lasu.

 

Sosna zwyczajna jest gatunkiem jednopiennym. W części zewnętrznej i na szczycie występują kwiaty żeńskie, w postaci zielonkawych lub czerwonawych łusek zebranych w stojące, szyszeczkowate kwiatostany. U nasady pędów tegorocznych występują kwiaty męskie w postaci jajowatych, siarkowożółtych kłosów, które tworzą się głównie w nieco ocienionej podwierzchołkowej części korony i składają się z licznych dwupylnikowych pręcików. Gatunek ten rozpoczyna obradzać nasiona najwcześniej w wieku ok. 15 lat, a przeważnie ok. 35 roku życia. W trzecim roku od zapylenia szyszki uwalniają nasiona i możemy przystąpić do zbiorów. 
Zbioru szyszek dokonujemy w specjalnie wyznaczonych do tego drzewostanach - są to gospodarcze drzewostany nasienne (GDN) oraz wyłączone drzewostany nasienne (WDN). GDN-y są to drzewostany o korzystnych cechach oraz wyróżniających się swoją jakością hodowlaną. Użytkowanie rębne odbywa się w latach dobrego lub przynajmniej średniego urodzaju nasion danego gatunku, natomiast WDN-y są to drzewostany dojrzałe, których najważniejszą cechą jest wysoka jakość fenotypowa oraz zdolność do bogatego obradzania nasion. WDN wybierany jest spośród gospodarczych drzewostanów nasiennych. Jest on wyłączony od wyrębu, a jego głównym zadaniem jest intensywna produkcja nasion. W terenie wszystkie drzewostany nasienne są oznaczone żółtą farbą GDN – linią przerywaną, WDN – linią ciągłą.
Zbiór szyszek odbywa się w roku dobrego urodzaju w okresie zimowym, wówczas nasiona w nich są już dojrzałe, a szyszki jeszcze zamknięte. W przypadku GDN-ów szyszki pozyskiwane są z drzew ściętych, natomiast w WDN-ach zbioru dokonuje się tylko z drzew stojących.