Aktualności Aktualności

UZUPEŁNIAJĄCE KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE EKOSYSTEMÓW REFERENCYJNYCH

W związku z uwagami wniesionymi podczas konsultacji społecznych dotyczących ekosystemów referencyjnych, które miały miejsce w dniach 17.02-21.03.2022 r. Nadleśnictwo Pisz zmodyfikowało wykaz powierzchni, uwzględniając wybrane, dodatkowe powierzchnie, o których dołączenie wnioskowano. W związku z powyższym Nadleśnictwo ogłasza dodatkowe, uzupełniające, ostateczne konsultacje.

Nadleśnictwo Pisz informuje, iż zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce, zostały podjęte działania w zakresie wyznaczenia (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych. Kryterium 6.4.1. Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce brzmi:

„Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności jako ekosystemy

referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione

bez ingerencji w naturalnym stanie.”

 

Zgodnie z ww. kryterium odpowiedzialny terytorialnie Nadleśniczy wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach tzw. ekosystemy referencyjne. Są to obszary, na których, w celu zachowania i obserwowania zachodzących w nich naturalnych procesów ekologicznych, nie prowadzi się działań gospodarczych (w tym w szczególności pozyskania drewna), pozostawia się je bez ingerencji człowieka.

Ekosystemy referencyjne poddane są naturalnym procesom sukcesyjnym w nienaruszonym stanie do naturalnej śmierci i rozkładu drewna. W sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, dopuszczalne jest ścięcie niebezpiecznego drzewa i pozostawienie go na gruncie do naturalnego rozpadu. Obecnie do ekosystemów referencyjnych zaliczane są również nowe kępy ekologiczne, pozostawiane rokrocznie na zrębach.

 

W załączonym pliku („wykaz powierzchni referencyjnych”) znajduje się zaktualizowany wykaz powierzchni referencyjnych (zawierający adres leśny oraz powierzchnię mierzoną w hektarach).

 

Lokalizację powierzchni można zweryfikować korzystając z wyszukiwarki

interaktywnej mapy na portalu Banku Danych o Lasach

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

 

Wnioski i uwagi można zgłaszać w formie pisemnej (w załączeniu wzór

formularza) do dnia 27.05.2022 r. na adres:

Nadleśnictwo Pisz

ul. Gdańska 24

12-200 Pisz

oraz elektronicznie:

pisz@bialystok.lasy.gov.pl