Lista aktualności Lista aktualności

Wycena i ocena trofeów łowieckich

14 marca br. w Nadleśnictwie Pisz odbyła się ocena selekcyjnego odstrzału zwierzyny płowej zorganizowana przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach.

Wycena trofeów łowieckich to ocena pod względem prawidłowości odstrzału z zasadami selekcji. Selekcja polega na odstrzale tych rogaczy, które nie są pożądane w dalszej hodowli. Byki „selekty" mają np. poroże nieregularne o różnej ilości odnóg na każdej tyce, bądź są nieodpowiednio rozwinięte w stosunku do wieku. Byki o zdeformowanej formie poroża (wskutek chorób lub uszkodzeń mechanicznych) nazywa się „myłkusami" i także podlegają odstrzałowi.

Komisja sprawdza czy myśliwy dokonał poprawnego odstrzału. Za odstrzał prawidłowy myśliwy dostaje zielony punkt, niepoprawny: jeden punkt czerwony, a za naganny: dwa punkty czerwone. Punkty karne można otrzymać także za złą preparację trofeów. Za dwa czerwone punkty, myśliwy zostaje zawieszony w wykonywaniu odstrzałów.

Samo trofeum podlega wycenie, na którą składają się punkty przyznawane za długość, szerokość, obwód i masę, a także za kształt, formę i barwę. Stosowane są również potrącenia punktów w przypadku wystąpień dysproporcji lub braków w budowie.

Punktacja uzyskana w wyniku ostatecznej wyceny służy do kwalifikowania trofeów łowieckich jako trofea: złotomedalowe, srebrnomedalowe, brązowomedalowe oraz pozostałe.