Lista aktualności Lista aktualności

Wzrost populacji łosia w Polsce

W styczniu 2018 rozpoczęto realizację 3,5 letniego programu badawczo-wdrożeniowego pt. „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej populacją łosia Alces alces w Polsce”, którego głównym celem jest zbadanie możliwości wznowienia polowań na łosie. Projekt, który finansowany jest przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, wykonuje zespół reprezentujący kilka ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych. W związku z tym, 25-26 lutego br. w Nadleśnictwie Pisz odbyła się inwentaryzacja łosia na czterech wyznaczonych obszarach.

Na podstawie danych GUS zostały wyznaczone rejony inwentaryzacyjne łosi w obwodach łowieckich na powierzchni około 1 mln ha lasów. Ocenę liczebności populacji wykonają zespoły obserwatorów na dużych powierzchniach taksacyjnych. Poziom uszkodzeń upraw leśnych i młodników oraz zagęszczenie populacji zostanie określone na podstawie danych o szkodach wyrządzanych przez łosie w odnowieniach leśnych. Relacja posłuży do wyznaczania docelowych zagęszczeń populacji akceptowanych przez hodowlę lasu. Zebrane dane pozwolą na propozycję pozyskania gatunku, w związku z czym zmniejszy się konflikt łosia z człowiekiem, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i żywotności populacji w obwodach łowieckich.

Łoś jest formalnie zwierzęciem łownym, ale nie wolno na niego polować na podstawie obowiązującego od 2001 r. moratorium dla ochrony populacji łosia, która pod koniec ubiegłego wieku wynosiła ok. 1,5 tys. osobników. W związku z zakazem na odstrzał jego liczebność stale rośnie i powoduje coraz większe szkody w uprawach leśnych oraz kolizje drogowe.