Artykuły prasowe Artykuły prasowe

Wyścig o przestrzeń

czyli o tym, co dzieje się w młodniku

Młodnik jest drugą fazą rozwojową w życiu lasu, zaraz po uprawie. Określenia tego używamy, gdy drzewa osiągną zwarcie, czyli mówiąc prostszym językiem, po prostu zaczną stykać się ze sobą gałęziami. Od tego momentu zaczyna się prawdziwy wyścig o przestrzeń. Drzewa konkurują ze sobą o miejsce zarówno pod ziemią jak i na powierzchni. W glebie walkę o wodę i substancje mineralne toczą korzenie. Na powierzchni bój o światło rozgrywa się pomiędzy gałęziami. Przetrwają tylko najsilniejsze, najszybciej przyrastające osobniki. Słabsze giną – usychają. W języku leśników mówimy, że drzewa takie wydzielają się.

Leśnicy w młodniku prowadzą przecinki zwane czyszczeniami późnymi. Polegają one przede wszystkim na zmniejszeniu zagęszczenia, czyli zwiększeniu przestrzeni pomiędzy wybranymi drzewkami charakteryzującymi się lepszymi cechami, kosztem drzewek krzywych, chorych i słabiej przyrastających. Leśnik idzie o krok przed naturą, staramy się obserwować procesy zachodzące w przyrodzie, wszystkie zabiegi wykonywane w drzewostanie mają więc swoje odzwierciedlenie w lesie naturalnym. W przyrodzie przebiegają one jednak wolniej i później. Leśnicy prowadzą selekcję, pozostawiając drzewa o dobrej jakości technicznej, z myślą o wykorzystaniu ich w przyszłości, na przykład do produkcji bezsęcznego drewna tartacznego.

Gdy drzewka osiągną zwarcie, coraz mniej światła przenika do dna lasu. Korony drzew tworzą swoisty dach, który ogranicza przechodzenie promieni słonecznych. Zmienia się mikroklimat wnętrza lasu, a co za tym idzie runo leśne, przytłumione zostają trawy, rozwijają się natomiast mszaki. Młodniki to miejsce masowego występowania grzybów, na przykład maślaków, kurek czy rydzów. Ocienienie dna lasu wiąże się również z usychaniem dolnych gałęzi drzew. W języku leśników nazywamy ten proces oczyszczaniem się.

Największe zagrożenie dla lasu w fazie młodnika stanowi zwierzyna. Jelenie spałują drzewka, czyli ogryzają korę. Zwierzyna znajduje w młodnikach zarówno pokarm jak i schronienie, dla jeleni, saren i łosi są to więc stołówki i sypialnie zarazem. Faza młodnika trwa do wieku około 20 lat. Później mówimy już o tyczkowinie i drągowinie. O tych etapach życia lasu opowiemy w kolejnych artykułach z cyklu „Rok z życia lasu".

tekst i zdjęcia: Maciej Domański
Artykuł ukazał się w jednym z czerwcowych numerów Gazety Piskiej