Lista aktualności Lista aktualności

GRZYBY POLIPOROIDALNE

Grzyby są stałym elementem funkcjonującym w zbiorowiskach leśnych. Są one szczególnie istotnym składnikiem ekologicznym, ponieważ określają typ biologicznego rozkładu substancji organicznych jak również produkcji biomasy.

Uczestniczą w tworzeniu oraz przekształcaniu gleb, a także biorą udział w mineralizacji podłoża w którym rosną. Grzyby tworzą próchnicę aż w 90%, pozostałe 10% próchnicy tworzą bakterie oraz fauna glebowa.

Grzyby poliporoidalne są grzybami wielkoowocnikowymi. Najczęściej bytują na żywych, albo martwych drzewach lub krzewach, pobierając z nich substancje odżywcze niezbędne do życia. Chociażby z tego powodu nazywane są grzybami nadrzewnymi. Wytworzone przez nie owocniki potocznie nazywa się hubami. Rozwój grzybni grzybów nadrzewnych następuje w drewnie, stopniowo powodując jego obumieranie i niszczenie. Grzybnia rozkłada ligninę i celulozę w drewnie. Znaczna część tych grzybów należy do saprotrofów, bytujących i rozkładających martwe drzewo. Pozostała ich część bytuje jednak na zdrowych drzewach, powodując ich stopniowe obumieranie. Huby często niszczą znaczną część lasu. Drzewo, które zostanie zaatakowane przez grzyby, gnije, stopniowo tracąc posiadane właściwości mechaniczne. Drewno takie staje się bardzo mało przydatne dla przemysłu drzewnego. Owocniki grzybów rosnące na drzewach posiadają różne kształty, wielkość, konsystencję miąższu, a także różne barwy.

Miejsce występowania

Grzyby te można spotkać w miejscach, gdzie rosną drzewa: w parkach, ogrodach oraz zaroślach drzewiastych i lasach. Niektóre gatunki wytwarzają wieloletnie owocniki, widoczne przez cały rok.

Grzyby, a ekosystem leśny

Grzyby poliporoidalne należą do szczególnych elementów ekosystemu leśnego. Bez ich udziału martwe i niepotrzebne drzewa zalegałyby w lesie razem z posiadanymi substancjami odżywczymi. Grzyby rozkładając drewno wpływają na zwiększenie różnorodności biologicznej w lasach.

Ułatwiają dzięciołom wykuwanie dziupli, w których mogą schronić się wiewiórki, nietoperze oraz zwierzęta z rodziny popielicowych. Owady wykorzystują owocniki grzybów jako pożywienie , ale mogą być również miejscem do schronienia lub zamieszkania .

Rola w życiu człowieka

Huby spełniają również szczególną rolę w życiu człowieka. Wykorzystywane były i są w przemyśle oraz w leczeniu wielu schorzeń. Podawane były osobom chorym w celu wzmocnienia ich organizmów po wyczerpującym leczeniu. W dzisiejszych czasach ludzie coraz chętniej korzystają z dobroczynnych właściwości grzybów nadrzewnych . Substancje w nich zawarte pomagają w leczeniu nowotworów oraz innych chorób cywilizacyjnych. Grzyby poliporoidalne są wciąż badane, a naukowcy odkrywają ich coraz to nowsze, dobroczynne właściwości.

 

Saprotrofy – są to organizmy cudzożywne czerpiące pokarm z rozkładu martwych szczątków organicznych. Saprotrofami są m.in. liczne bakterie oraz grzyby. Spełniają podstawową funkcję w krążeniu pierwiastków w przyrodzie – rozkładają materię organiczną na związki proste, z których część zużywają, a część pozostawiają w przyrodzie.