Aktualności Aktualności

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Pisz położone są na Równinie Mazurskiej, we wschodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stanowią część rozległego kompleksu leśnego Puszczy Piskiej. Całkowita powierzchnia wynosi ponad 36 tys. ha. Nadleśnictwo podzielone jest na 4 obręby leśne, 25 leśnictw, 1 leśnictwo szkółkarskie, 1 leśnictwo łowieckie. Biuro nadleśnictwa mieści się w Piszu przy ulicy Gdańskiej, będącej wyjazdem z Pisza do miejscowości Wiartel.

Od listopada 2002 r. Nadleśnictwo Pisz, razem z sąsiednim Nadleśnictwem Maskulińskie, wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie".

Teren Nadleśnictwa Pisz jest płaski, wzniesienia wahają się od 110 do 190 m n.p.m. Ukształtowanie terenu i duża liczba jezior na tym obszarze jest wynikiem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Większość tutejszych jezior posiada naturalne lub sztuczne połączenia z jeziorem Śniardwy, te z kolei z jeziorem Roś i rzeką Pisą będącą dopływem Narwi. Do większych zbiorników wodnych należą jeziora: Śniardwy, Seksty, Jagodzin Duży, Nidzkie, Wiartel, Brzozolasek, Pogubie Wielkie, Pogubie Małe, Roś.

Lasy nadleśnictwa stanowią zwarty kompleks (jak widać na mapie powyżej) i rozciągają się od brzegów jeziora Śniardwy na północy do linii miejscowości Leman i Łacha na południu. Około 20-tysięczne miasto Pisz jest położone centralnie w obszarze nadleśnictwa. Sąsiadami Nadleśnictwa Pisz są: od zachodu Nadleśnictwo Maskulińskie, od wschodu Nadleśnictwo Drygały, od południa Nadleśnictwo Nowogród, od północy Nadleśnictwo Giżycko.