Lista aktualności Lista aktualności

ODNOWIENIA CZYLI JAK POWSTAJE NOWY LAS

Wiosna to szczególny okres, kiedy cała przyroda budzi się do życia. Dla leśników to okres wytężonej i jakże odpowiedzialnej pracy ze względu na prace odnowieniowe czyli sadzenie młodego pokolenia lasu. Mają one kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości produkcji leśnej oraz istnienia lasu dla przyszłych pokoleń.

Odnowienie – sadzenie młodych drzewek odbywa się w miejscach wyciętego dojrzałego drzewostanu tzw. „zrębu”. Sadzenie wykonywane jest najczęściej w drugim roku po wycięciu drzewostanu, nie później jednak niż 5 lat.

Sposób odnowienia lasu wiąże się z procesem rozrodu, czyli rozmnażania się - generatywnie lub wegetatywnie, gatunków drzewiastych. Przez odnowienie generatywne (z nasion) rozumie się odnowienie siewem lub sadzeniem. Do odnowienia wegetatywnego zalicza się odnowienie z odrośli powstających z pni lub korzeni (odrostów korzeniowych).

Ze względu na wykorzystanie sił przyrody i wielkość wkładu pracy ludzkiej, rozróżnia się odnowienie naturalne i sztuczne. Odnowienie naturalne powstaje samorzutnie - samosiewem lub z odrośli, zwykle przy niewielkim udziale pracy ludzkiej. Odnowienie sztuczne polega na wysiewie nasion na powierzchni przyszłej uprawy lub na wysadzeniu sadzonek; zasadniczą rolę odgrywa tu praca ludzka.

Mimo trudnych warunków pogodowych pracownicy terenowi Nadleśnictwa Pisz oraz Zakłady Usług Leśnych nie poddają się i sadzą nowy las. Na zdjęciach niecodzienny widok „marsjańskiej” gleby w leśnictwie Snopki, jej kolor prawdopodobnie zależy od dużej ilości związków żelaza.