Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

             Nadleśnictwo Pisz prowadzi obecnie aktualizację wykazu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), w związku z Zarządzeniem nr 21/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Pisz z dnia 09.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zasad gospodarowania w lasach HCVF.  Nadleśnictwo zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Wszelkie opinie i uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, składając pismo w siedzibie Nadleśnictwa (Nadleśnictwo Pisz, ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz) lub wysyłając na adres mailowy: pisz@bialystok.lasy.gov.pl, w terminie do 09.05.2019 r.

W załączeniu zaktualizowany wykaz lasów HCVF.

Materiały do pobrania