Lista aktualności Lista aktualności

PLATFORMY LĘGOWE DLA RYBOŁOWA

Nadleśnictwo Pisz bierze udział w Realizacji projektu LIFE „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.

W związku z tym, 3 lutego br. na terenie Nadleśnictwa Pisz umieszczone zostały platformy lęgowe w leśnictwach : Jagodzin, Jaśkowo i Snopki. Platformy umieszczone zostały w miejscach atrakcyjnych dla tego gatunku. Drzewostany, w których zbudowano platformy sąsiadują ze zbiornikami wodnymi zapewniającymi dostępność pokarmu.

Rybołów jest objęty ścisłą ochroną i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest  najrzadszym ptakiem szponiastym, z tendencją spadkową populacji o wysokim statusie zagrożenia. Rybołów jest skrajnie nielicznym gatunkiem lęgowym.

Głównym celem projektu jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski. Budowanie sztucznych gniazd zachęci ptaka do zasiedlania nowych terytoriów oraz do zakończenia lęgu sukcesem.