Aktualności Aktualności

Szlaki i trasy turystyczne

Na terenie Nadleśnictwa Pisz zlokalizowane są szlaki i ścieżki turystyczne. Serdecznie zachęcamy wszystkich do spędzania czasu wolnego w lesie na świeżym powietrzu.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA BRZEZINY- SZAST

Staraniem leśników z Nadleśnictwa Pisz powstała ścieżka dydaktyczna „Brzeziny- Szast". Początek ścieżki znajduje się w granicach administracyjnych miasta. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta został udostępniony Las Miejski, gdzie usytuowany jest początek ścieżki. Do wyboru oznakowane są dwa warianty długości trasy. Pierwszy to około 2 - kilometrowy spacer po tworzącej pętlę trasie, rozpoczynający się i kończący w Lesie Miejskim. Początek ścieżki biegnie po granicy lasu i drogi asfaltowej do Pogobia Średniego. Potem stopniowo, nieznacznie zagłębia się w las. Następnie skręca w prawo i dochodzi do drogi żwirowej biegnącej do Lasu Ochronnego "Szast". Dalej biegnie prosto na południe i skręca w prawo na drogę leśną, dochodzi do drogi asfaltowej Pisz - Pogobie i dalej na północ do Pisza, w stronę początku ścieżki. Drugim wariantem jest wycieczka (ok. 7 km w jedną stronę) do Lasu Ochronnego „Szast". Aby kontynuować tą trasę, nie skręcamy, jak w wariancie pierwszym, z drogi żwirowej w prawo do lasu, lecz cały czas kontynuujemy wycieczkę drogą żwirową na południe. I tak dochodzimy do Lasu Ochronnego "Szast". LO „Szast" to obszar, na którym pozostawiono wszystkie połamane i przewrócone drzewa przez huragan z lipca 2002 roku. Leśnicy nie uprzątnęli drewna, a odnowienie lasu następuje tam tylko i wyłącznie w sposób naturalny (sukcesja naturalna). W celu ułatwienia obserwacji procesów przyrodniczych, jakie tam zachodzą, wybudowano drewnianą wieżę widokową, oraz wysoki pomost - galerię nad Pisą. Grupy zorganizowane mogą odwiedzić "Szast" pod opieką przewodnika z nadleśnictwa. Na ścieżce znajduje się szereg tablic edukacyjnych: przybliżających zwiedzającym specyfikę Lasów Państwowych, leśnictwa wielofunkcyjnego oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie", opisujących gatunki drzew i krzewów rosnących w Puszczy Piskiej. Kilka tablic poświęcono również katastrofalnemu w skutkach huraganowi z lipca 2002r. Warto zwrócić uwagę na kępę posadzonych sosen (na terenie między drogą żwirową a asfaltem w pierwszym wariancie przebiegu trasy). Wyrosły one z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI.

LAS OCHRONNY "SZAST"

Huragany na terenie Puszczy Piskiej nie są niczym nadzwyczajnym. Źródła historyczne donoszą o licznych dużych klęskach wiatrołomów, które dotknęły ten obszar. Jednak to, co wydarzyło się w Nadleśnictwie Pisz dnia 4 lipca 2002 roku zaskoczyło wszystkich. Huragan uszkodził drzewostany na powierzchni ponad 12000 ha. Szkody przybrały rozmaite formy. Od pojedynczych złomów i wywrotów, pochylonych drzew lub grup drzew, po całkowicie otwarte, wielohektarowe powierzchnie. Następstwem huraganu było utworzenie Lasu Ochronnego „Szast", który został powołany w 2003 roku przez Ministra Środowiska. To obszar około 475 ha wyłączony z wszelkich zabiegów gospodarczych, na którym pozostawiono wszystkie wywrócone, połamane i uszkodzone drzewa. Las ten przeznaczony jest do odbudowy na drodze naturalnej sukcesji. Las Ochronny „Szast" ma szczególne znaczenie, jest miejscem prowadzenia badań przyrodniczych i edukacji leśnej społeczeństwa. W celu ułatwienia obserwacji procesów przyrodniczych, jakie tam zachodzą, wybudowano drewnianą wieżę widokową oraz wysoki pomost - galerię nad Pisą. Grupy zorganizowane mogą odwiedzić "Szast" pod opieką przewodnika z nadleśnictwa.

SZLAKI ROWEROWE

Na terenie całego Nadleśnictwa Pisz znajdują się szlaki rowerowe o długości blisko 153 km.

CZERWONY- przebieg szlaku: Pisz - Jabłoń - Kulik - Pogobie Tylne - Pogobie Średnie - Pisz(ok. 28,5 km).  Polecany szczególnie dla rodzin z dziećmi, ze względu na niski stopień trudności.

NIEBIESKI- przebieg szlaku:Pisz - Szast - Wądołek - Piskorzewo - Pogobie Średnie - Pisz (ok. 33,4 km). Trasa jest niedługa i umiarkowanie łatwa, prowadzi w większości lasami.

CZARNY- Pogobie Średnie - Szast (ok. 3,5 km). Trasa łącznikowa niebieskiego szlaku umożliwiająca skrócenie dystansu.

ZIELONY - Trzonki - Szczechy Małe - Rostki - Łysonie - Nowe Guty - Kwik - Zdory - Szczechy Wielkie (ok. 31,0 km). Jego dystans jest dość krótki, ale trudny. Duże wahania wysokości terenu, zjazdy i wjazdy „pod górki", piaszczyste nawierzchnie wymagają dość dobrej kondycji.  Jednak bardzo zróżnicowany krajobraz i dystans bezpośrednio nad Śniardwami wynagradza wysiłek i zachęca do ponownej wizyty na szlaku.

CZARNY- Pisz - Snopki (ok. 1,9 km). Trasa łącznikowa szlaku zielonego, umożliwiająca pokonanie mniejszego dystansu.

REGULAMIN JAZDY PO OZNAKOWANYCH SZLAKACH ROWEROWYCH

1. Jazda rowerem po oznakowanych turystycznych szlakach rowerowych odbywa się na ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym. Rowerzysta traktowany jest na równi z innymi użytkownikami dróg. Zasady pierwszeństwa określają przepisy ruchu drogowego.

2. Turystyka rowerowa uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko rowerzystów. Administrator szlaków rowerowych oraz zarządca dróg nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo rowerzystów i ewentualne szkody powstałe podczas uprawiania turystyki rowerowej.

3. Na odcinkach, gdzie szlak rowerowy biegnie wspólnie z oznakowanym szlakiem pieszym, rowerzysta winien zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie ustępować miejsca pieszym.

4. Technika i szybkość jazdy muszą być dostosowane do warunków terenowych i pogodowych, ruchu pojazdów i ruchu pieszych. Turystyka rowerowa może odbywać się tylko od świtu do zmroku.

5. Na drogach leśnych, których administratorami są Nadleśnictwa obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego, z tym że rowerzysta powinien ustąpić miejsca pojazdom leśnym oraz turystom pieszym. Turystów korzystających z dróg leśnych obowiązuje przestrzeganie znaków informacyjnych służb leśnych.

6. Zabrania się: a) zanieczyszczania gleby i wód; b) zaśmiecania; c) rozkopywania gruntu; d) niszczenia i uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin; e) płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt; f) puszczania psów luzem; g) hałasowania; h) palenia ognia otwartego; i) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic.

7. Turystów korzystających z dróg leśnych obowiązuje przestrzeganie przepisów: ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Szlabany poprzeczne ustawione na drogach leśnych nie stanowią zakazu wjazdu rowerem do lasu - chyba, że przy szlabanie znajduje się tablica informująca o czasowym zamknięciu odcinka drogi.

Wszelkie imprezy zbiorowe powyżej 30 osób wymagają odrębnych uzgodnień z Nadleśnictwem.

Polecamy i zachęcamy również do korzystania ze ścieżek, szlaków i innych atrakcji turystycznych regionu, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Pisz:

Stowarzyszenie Historyczne „Piska Pozycja Ryglowa"- ścieżka historyczna

Wioska Narciarska „Wiartel"- trasy narciarstwa biegowego

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze"- szlaki pieszo- rowerowe

Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe"- trasy, ścieżki, atrakcje turystyczne regionu

Urząd Miasta i Gminy Pisz- szlaki rowerowe, trasy narciarstwa biegowego