Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej od szkodnika pierwotnego sosny - brudnicy mniszki, Nadleśnictwo Pisz informuje o wykonaniu oprysku ratowniczego na obszarach leśnych leśnictwa Przerośl w okresie pomiędzy 22 maja a 10 czerwca 2019 r., w zależności od panujących temperatur oraz warunków atmosferycznych. Kontrolę i monitoring zagrożenia od owadów prowadzą służby terenowe Nadleśnictwa, Zakład Ochrony Lasu w Olsztynie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zabiegi ratownicze są ostatecznością w walce o zachowanie drzewostanów w dobrej kondycji, dlatego też decyzja o oprysku ratowniczym została podjęta na podstawie intensywności żerów owadów na aparacie asymilacyjnym i stopniu jego uszkodzenia widocznym w koronach drzew, po ścince drzew na płachtę i liczeniu gąsienic w koronach. Zabiegi będą przeprowadzane aparaturą lotniczą przy użyciu środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania, zawartych w zaktualizowanym wykazie środków ochrony roślin zarejestrowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zwalczania szkodników liściożernych zostanie użyty do stosowania mikrobiologiczny środek: FORAY 76B

- okres prewencji dla ludzi i zwierząt (okres zapobiegający zatruciu):

NIE WCHODZIC DO CZASU CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA CIECZY UŻYTKOWEJ NA POWIERZCHNI ROŚLIN

- okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Pisz