Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej od szkodników pierwotnych sosny (brudnica mniszka), Nadleśnictwo Pisz informuje o planowanym wykonaniu oprysku ratowniczego na obszarach leśnych (leśnictwa Pogorzele, Jaśkowo i Przerośl) w okresie pomiędzy 15 maja a 15 czerwca 2019r, w zależności od panujących temperatur oraz warunków atmosferycznych. Kontrolę i monitoring zagrożenia od owadów prowadzą służby terenowe Nadleśnictwa, Zakład Ochrony Lasu w Olsztynie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Zabiegi ratownicze są ostatecznością w walce o zachowanie drzewostanów w dobrej kondycji, dlatego też decyzja o oprysku ratowniczym zostanie podjęta na podstawie intensywności żerów owadów na aparacie asymilacyjnym i stopniu jego uszkodzenia widocznym w koronach drzew, po ścince drzew na płachtę i liczeniu gąsienic w koronach. Zabiegi będą przeprowadzane aparaturą lotniczą przy użyciu środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania, zawartych w zaktualizowanym wykazie środków ochrony roślin zarejestrowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczegółowy termin zabiegu ratowniczego zostanie ustalony na tydzień przed zabiegiem o czym Nadleśnictwo niezwłocznie poinformuje.

Do zwalczania szkodników liściożernych zostanie użyty do stosowania mikrobiologiczny środek: FORAY 76B

-okres prewencji dla ludzi i zwierząt (okres zapobiegający zatruciu): NIE WCHODZIC DO CZASU CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA CIECZY UŻYTKOWEJ NAPOWIERZCHNI ROŚLIN

- okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pisz

Robert Trąbka