Wydarzenia Wydarzenia

14. edycja Święta Drzewa

Klub Gaja i Lasy Państwowe zapraszają do udziału w inauguracji 14. edycji Święta Drzewa pod hasłem „Święto Drzewa – wśród pól", poświęconej roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu.

Organizatorzy zachęcają  mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych. Drzewa i krzewy występujące na obszarach rolniczych stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników.

Coroczne obchody Święta Drzewa 10 października to dobra okazja by posadzić na terenach wiejskich rodzime gatunki drzew i krzewów, zorganizować na ten temat happeningi, konkursy, festyny i zaprosić członków społeczności do wspólnego świętowania.


Więcej informacji o „Święcie Drzewa – wśród pól" na www.wsrodpol.swietodrzewa.pl

Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, które służą pomocą leśników i przekazują w miarę możliwości sadzonki drzew uczestnikom. Listę rodzimych gatunków drzew i krzewów polecanych do zadrzewień i zakrzewień śródpolnych można znaleźć na stronie www.wsrodpol.swietodrzewa.pl

Podjęte  inicjatywy można zgłaszać do konkursu „Święto Drzewa – wśród pól". Najaktywniejsi uczestnicy zostaną nagradzeni
Wszyscy, którzy zgłoszą się do programu otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych. Formularz zgłoszeniowy - www.swietodrzewa.pl/zgloszenie2016