Siedziba NADLEŚNICTWO PISZ
NADLEŚNICTWO PISZ
87 42 41 500
87 42 41 501

ul. Gdańska 24

12-200 Pisz

NIP: 849-000-44-80

Biuro Nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pisz przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00 lub w dniu następnym, jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy.


Stanowisko ds. pracowniczych odpowiada za przyjmowanie, koordynowanie i ewidencjonowanie, a także terminowe udzielanie odpowiedzi.

 

Nadleśniczy
Marek Gruzeł
87 42 41 502
Zastępca Nadleśniczego
Elżbieta Maszkiewicz
87 42 41 503
Główny Księgowy Nadleśnictwa
Sylwia Olszak
87 42 41 504
Sekretarz Nadleśnictwa
Tadeusz Wiktorko
87 42 41 520
Inżynier nadzoru
Tomasz Czyżyk
87 42 41 505
Inżynier nadzoru
Dariusz Wojsiat
87 42 41 505

Dział gospodarki leśnej

Paweł Czyż - Specjalista SL
Ochrona lasu, ochrona p.poż., informatyka, stan posiadania, LMN
Tel.: 87 42 41 510
Zofia Górska - Specjalista SL
Użytkowanie lasu, ochrona przyrody i certyfikacja
Tel.: 87 42 41 515
Sylwia Sobecka - Specjalista SL
Hodowla lasu, łowiectwo
Tel.: 87 42 41 512
Przemysław Szabłowski - Specjalista
Edukacja leśna i promocja
Tel.: 697 201 073, 87 42 41 523
Elżbieta Struczewska - Specjalista SL
Sprzedaż drewna
Tel.: 87 42 41 516, 697 201 003
Iwona Sztrom - Specjalista SL
Sprzedaż drewna
Tel.: 87 42 41 516, 697 201 003

Dział administracyjno - gospodarczy

Justyna Szefler
Sekretariat
Tel.: 87 42 41 500
Agnieszka Adamus - Specjalista ds. zamówień publicznych i BHP
Tel.: 87 42 41 524
Agnieszka Stroniawska - Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 87 42 41 517
Aleksandra Pieloszczyk
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 87 42 41 511
Małgorzata Kowalska - Specjalista ds. gospodarki materiałowej
Tel.: 87 42 41 509
Joanna Zielińska - Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 42 41 508
Tomasz Czyż
Specjalista ds. udostępniania gruntów
Tel.: 87 42 41 519
Janusz Gryczan
Robotnik obsługi
Tel.: 691 201 061
Jan Trzcinka
Konserwator
Tel.: 691 201 162

Dział finansowo - księgowy

Agnieszka Szczęsna
Starszy księgowy
Tel.: 87 42 41 507
Wioleta Samul
Księgowy
Tel.: 87 42 41 506
Aneta Morze
Księgowy
Tel.: 87 42 41 506
Marta Kulągowska
Księgowy
Tel.: 87 42 41 506
Anna Maria Bazydło
Księgowy
Tel.: 87 42 41 522

Posterunek Straży Leśnej

Robert Januszewski - Komendant Posterunku Straży Leśnej
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 607 101 998, 87 42 41 514
Andrzej Kapelański
Strażnik leśny
Tel.: 691 250 666
Zbigniew Sawicki
Strażnik leśny
Tel.: 691 201 086

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Gryczan - Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 87 42 41 518

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

0-87 424-02-32 lub 697-201-012
W razie pożaru - ALARMUJ !