Siedziba NADLEŚNICTWO PISZ
NADLEŚNICTWO PISZ
87 42 41 500
87 42 41 501

ul. Gdańska 24

12-200 Pisz

NIP: 849-000-44-80

Biuro Nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

W sprawach skarg i wniosków Nadleśniczy przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach: 15.00 - 16.00

 

Nadleśniczy
Robert Trąbka
87 42 41 500, 609 606 039
Zastępca Nadleśniczego
Elżbieta Maszkiewicz
87 42 41 503, 607 101 999
Główny Księgowy Nadleśnictwa
Sylwia Olszak
87 42 41 504, 607 601 514
Sekretarz Nadleśnictwa
Tadeusz Wiktorko
87 42 41 520, 607 102 001
Inżynier nadzoru
Krzysztof Skowroński
87 42 41 505, 607 101 995
Inżynier nadzoru
Tomasz Czyżyk
87 42 41 505, 693 152 401
Inżynier nadzoru
Michał Sobecki
87 42 41 505, 724 370 222

Dział gospodarki leśnej

Paweł Czyż - Specjalista SL
Ochrona lasu, ochrona p.poż., informatyka, stan posiadania, LMN
Tel.: 87 42 41 510
Zofia Górska - Specjalista SL
Użytkowanie lasu, ochrona przyrody i certyfikacja
Tel.: 87 42 41 515
Sylwia Sobecka - Specjalista SL
Hodowla lasu, łowiectwo
Tel.: 87 42 41 512
Przemysław Szabłowski - Specjalista
Edukacja leśna i promocja
Tel.: 697 201 073, 87 42 41 523
Elżbieta Struczewska - Specjalista SL
Sprzedaż drewna
Tel.: 87 42 41 516, 697 201 003
Iwona Sztrom - Specjalista SL
Sprzedaż drewna
Tel.: 87 42 41 516, 697 201 003
Karolina Sutkowska
Robotnik pomocniczy
Tel.: 87 42 41 512

Dział administracyjno - gospodarczy

Justyna Szefler
Sekretariat
Tel.: 87 42 41 500
Agnieszka Adamus - Specjalista ds. zamówień publicznych i BHP
Tel.: 87 42 41 524
Agnieszka Stroniawska - Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 87 42 41 517
Aleksandra Pieloszczyk
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 87 42 41 511
Małgorzata Kowalska - Specjalista ds. gospodarki materiałowej
Tel.: 87 42 41 509
Joanna Zielińska - Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 42 41 508
Tomasz Czyż
Specjalista ds. udostępniania gruntów
Tel.: 87 42 41 519
Janusz Gryczan
Robotnik obsługi
Tel.: 691 201 061
Jan Trzcinka
Konserwator
Tel.: 691 201 162

Dział finansowo - księgowy

Agnieszka Szczęsna
Starszy księgowy
Tel.: 87 42 41 507
Wioleta Samul
Księgowy
Tel.: 87 42 41 506
Aneta Morze
Księgowy
Tel.: 87 42 41 506
Marta Kulągowska
Księgowy
Tel.: 87 42 41 506
Anna Maria Bazydło
Księgowy
Tel.: 87 42 41 522

Posterunek Straży Leśnej

Robert Januszewski - Komendant Posterunku Straży Leśnej
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 607 101 998, 87 42 41 514
Andrzej Kapelański
Strażnik leśny
Tel.: 691 250 666
Zbigniew Sawicki
Strażnik leśny
Tel.: 691 201 086

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Gryczan - Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 87 42 41 518

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

0-87 424-02-32 lub 697-201-012
W razie pożaru - ALARMUJ !