Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Nadleśnictwo Pisz informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada Certyfikat FSC® C168369 o numerze  NC-FM/COC-015247 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP, obowiązujący od 11.08.2021 do 10.08.2026.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada również Certyfikat PEFC® o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1 ważny do 13.11.2023, obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.