Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Nadleśnictwo Pisz informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada Certyfikat FSC® o numerze SGS-FM/COC-008962 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP, obowiązujący od 11.08.2016 do 10.08.2021.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku posiada również Certyfikat PEFC® o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1  ważny od 22.10.2020 do 13.11.2023, obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.