Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Jak powstawało Nadleśnictwo ?

Po prostu. W pierwszych latach po II wojnie światowej na terenie dzisiejszego Nadleśnictwa Pisz utworzonych było pięć nadleśnictw: Pisz, Szeroki Bór, Turośl, Kulik, Wilcze Bagno.

Nadleśnictwo Pisz powstało w 1945 roku. W jego skład weszło byłe niemieckie państwowe Nadleśnictwo Pisz o powierzchni ponad 7 tys ha.

Pierwszy prowizoryczny plan urządzenia lasu opracowany został w 1947 roku. Po roku 1948 powierzchnia nadleśnictwa wynosiła ponad 9 tys. ha.

1 stycznia 1951r Ministerstwo Leśnictwa dokonało reorganizacji nadleśnictw. Nadleśnictwa nie posiadały wtedy osobowości prawnej, sprawy finansowo-księgowe prowadzone były przez Rejon Lasów państwowych. Taka sytuacja trwała (aż) do roku 1959, kiedy to rozwiązano Rejony, a nadleśnictwa uzyskały samodzielność finansową.

W roku 1973 dokonano połączenia Nadleśnictw szeroki Bór, Wilcze Bagno, Pisz w jedno Nadleśnictwie Pisz. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła wtedy około 35 tys ha.

Z dniem 1 stycznia 1978 roku Nadleśnictwo Pisz jako jedno z pięciu nadleśnictw organizacyjnie podległych Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Olsztynie (OZLP) zostało przekazane pod administrację do OZLP Białystok.