Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

W Nadleśnictwie Pisz posiadamy:

  • wyłączone drzewostany nasienne na powierzchni blisko 74,46ha
  • uprawy zachowawcze 156,65 ha
  • gospodarcze drzewostany nasienne na prawie 7575,50 hektarach
  • 56,32ha drzewostanów zachowawczych
  • uprawy pochodne założone na 1740,07 hektarach
  • 44 szt. drzew matecznych

Rocznie odnawia się lub zalesia średnio około 250 hektarów. Pielęgnacje gleby (głównie koszenia chwastów w uprawach) prowadzi się obecnie na około 710ha powierzchni. Zabiegi czyszczeń wczesnych to średnio rocznie ok. 240ha a pielęgnacje młodników średnio 300ha rocznie (tak wielkie powierzchnie młodych drzewostanów są wynikiem huraganu z 2002 roku).