Wydawca treści Wydawca treści

"Inwentaryzacja, analiza i waloryzacja nieużytkowanych cmentarzy ewangelickich na terenie Nadleśnictwa Pisz"

Na terenie Nadleśnictwa Pisz Zespół Badawczy zrealizował w 2015 roku projekt pod tytułem: "Inwentaryzacja, analiza i waloryzacja nieużytkowanych, leśnych cmentarzy ewangelickich na terenie Nadleśnictwa Pisz. Wytyczne do rewaloryzacji i ochrony".

Projekt dotyczący inwentaryzacji cmentarzy zrealizował zespół badawczy pod przewodnictwem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z zastosowaniem własnej innowacyjnej i autorskiej metodyki analiz cmentarzy.

Efektem blisko dwuletniej współpracy pracowników naukowych i studentów podczas realizacji w/w projektu jest monografia składająca się z trzech części:

1. Część zasadnicza zawierająca charakterystykę cmentarzy wraz z ich waloryzacją oraz wytycznymi do rewaloryzacji na potrzeby rozwoju turystyki kulturowej.

2. Załącznik w postaci zinwentaryzowanych, zewidencjonowanych 46 cmentarzy.

3. Załącznik w postaci zdjęcia fitosocjologicznego.

Projekt został zrealizowany przez Zespół Badawczy w składzie:

1. dr inż. Anna Długozima - Katedra Sztuki Krajobrazu i Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. dr inż. Izabela Dymitryszyn - Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

3. prof. dr hab. Axel Schwerk - Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4. mgr inż. Edyta Winiarska – Lisiecka - Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

5. dr Sławomir Sobotka - Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

6. Studenci, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

- Katarzyna Czubaszek

- inż. Olga Kowalska

- inż. Martyna Sołtyszewska

- inż. Joanna Stępniak

- inż. Arkadiusz Szewczyk

- inż. Krzysztof Zakrocki

Pokłosiem realizacji niniejszego projektu, będzie utworzenie szlaku tanatoturystycznego na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie". Tanatoturystyka staje się coraz bardziej popularną formą turystyki kulturowej, obejmującą odwiedzanie miejsc pochówku zmarłych. Taki szlak to jedna z nowoczesnych form produktu turystycznego.     

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą publikacją.