Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie"

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Mazurskie"

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" został utworzony w drugiej połowie 2002 roku, jako jedenasty na gruntach zarządzanych przez PGL  Lasy Państwowe.

W jego skład weszły Nadleśnictwa: Maskulińskie i Pisz oraz trzy nadleśnictwa z terenu RDLP w Olsztynie.

Leśny kompleks promocyjny to funkcjonalny obszar leśny, wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw (o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym), utworzony dla promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody. Od 30 października 2002 roku Nadleśnictwo Pisz wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie" położonego w granicach Puszczy Piskiej, o powierzchni 118 tys. ha. Jest on zarządzany przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Olsztynie i obejmuje swoim obszarem:

RDLP Białystok- Nadleśnictwo Maskulińskie wraz ze Stacją Badawczą PAN Popielno i Nadleśnictwo Pisz.

RDLP Olsztyn- Nadleśnictwa Spychowo, Strzałowo i obręb Nadleśnictwa Mrągowo.

link do mapy LKP "Lasy Mazurskie

Program Gospodarczo-Ochronny LKP „Lasy Mazurskie"