Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Pisz nie prowadzi nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Nadzór nad gospodarką leśną na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starostwo Powiatowe w Piszu - WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA, RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ tel. (0-87) 425-46-80.