Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniące funkcję korytarzy ekologicznych. Obszary chronionego krajobrazu powinny być wyłączone z projektowania i lokalizowania inwestycji uciążliwych dla środowiska naturalnego, natomiast właściwe są dla lokalizowania wszelkich inwestycji pobytowo - wypoczynkowych takich jak: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe i miejsca biwakowe. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pisz znajdują się trzy takie obszary.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich

Obszar funkcjonuje na mocy Rozporządzenia nr 151 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z 13.11.2008 r (Dz.U.nr 179). Obszar ten o powierzchni 43 629,80 ha położony jest w województwie Warmińsko - Mazurskim, w powiecie Piskim na terenie gmin: Pisz, Biała Piska, Orzysz i Ruciane - Nida. Rozporządzenie wprowadza ustalenia mające na celu ochronę czynną ekosystemów leśnych, nieleśnych oraz wodnych. W skład obszaru wchodzi 13 867,70 ha gruntów Nadleśnictwa Pisz.

Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Szeroki Bór

Obszar funkcjonuje na mocy Rozporządzenia nr 137 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z 12.11.2008 r (Dz.U.nr 178). Obszar ten o powierzchni 591,5 ha położony jest na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego, w powiecie Piskim na terenie gmin: Pisz i Ruciane - Nida. Rozporządzenie wprowadza ustalenia mające na celu ochronę czynną ekosystemów leśnych, nieleśnych oraz wodnych np utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych czy przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk. W skład Obszaru wchodzi 524,53 ha gruntów Nadleśnictwa Pisz.

Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Wschód

Obszar funkcjonuje na mocy Rozporządzenia nr 136 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z 12.11.2008 r (Dz.U.nr 178). Obszar ten o powierzchni 9250 ha położony jest na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego, w powiecie Mrągowskim na terenie gminy Mikołajki, w powiecie Piskim na terenie gmin: Pisz i Orzysz. Rozporządzenie wprowadza ustalenia mające na celu ochronę czynną ekosystemów leśnych, nieleśnych oraz wodnych. W skład obszaru wchodzi 1 283,37 ha gruntów Nadleśnictwa Pisz.