Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

 

Nadleśnictwo Pisz położone jest w zasięgu dwóch obszarów Natura 2000:

  • PLB280008 - Puszcza Piska obszar leży na granicy pomiędzy krainą Wielkich Jezior Mazurskich a Niziną Mazurską. Główne rzeki to Krutynia i Pisa, a w północno-wschodniej części znajduje się największe polskie jezioro - Śniardwy. Ostoja Obejmuje swoim zasięgiem nadleśnictwa RDLP w Olsztynie oraz pięć Nadleśnictw po stronie RDLP w Białymstoku: Maskulińskie, Pisz, Giżycko, Nowogród, Drygały oraz Stację Badawczą Rolnictwa i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie. Obszar w zarządzie Nadleśnictwa Pisz wynosi 29 170,77 ha, czyli około 80% powierzchni nadleśnictwa.
  • PLH280048 - Ostoja Piska obszar obejmuje Puszczę Piską na powierzchni 57 826,60 ha, w zarządzie Nadleśnictwa Pisz 6 885,61 ha co stanowi około 15% nadleśnictwa. Obszar jest silnie podzielony gdyż obejmuje najcenniejsze fragmenty kompleksu Puszczy Piskiej. Chronią najcenniejsze zlewnie i dorzecza takich rzek jak Krutyni i częściowo Pisy, a także zlewnie jezior Bełdany i Nidzkiego. W skład wchodzą także najlepiej zachowane torfowiska.