Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja przyrodniczo-leśna

Nadleśnictwo Pisz stale i systematycznie podnosi świadomość ekologiczną wśród uczniów miejscowych szkół. Edukacja przyrodniczo-leśna odbywa się w sposób planowy i cykliczny. Nadleśnictwo podpisało porozumienia ze szkołami podstawowymi i gimnazjami. Na ich mocy prowadzone są tzw. "zielone lekcje". W ciągu roku szkolnego organizowane są trzy cykle: jesienny, w trakcie, którego dzieci zapoznają się między innymi ze szkółką leśną, zimowy dający możliwość praktycznej nauki rozpoznawania tropów zwierząt w lesie oraz wiosenny, przybliżający dzieciom florę polskich lasów.

Turyści też mogą skorzystać z wiedzy leśników…
Poza planowymi "zielonymi lekcjami" prowadzona jest również, w zależności od zapotrzebowania ze strony szkół, okazjonalna edukacja przyrodniczo- leśna (wykłady tematyczne określone przez szkołę, np. "Zawód leśnik", "Roślinność wodna"). Ponadto Nadleśnictwo prowadzi edukację leśną również pośród młodych turystów: kolonistów i harcerzy.

W Nadleśnictwie Pisz odbywają się corocznie ćwiczenia terenowe studentów Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zamierzamy nadal szkolić leśników - studentów.

Dużym zainteresowaniem leśników z całej Polski cieszy się Las Ochronny "Szast". Leśnicy Nadleśnictwa Pisz chętnie dzielą się doświadczeniami nabytymi podczas usuwania skutków huraganu z 4 lipca 2002 roku.

Nadleśnictwo Pisz współpracuje z wieloma instytucjami:

  • Tygodnik Piski i Gazeta Piska - ukazują się tam artykuły dotyczące lasów i leśnictwa.
  • Biblioteka Publiczna w Piszu - zorganizowaliśmy tam wystawę poświęconą piskiemu leśnictwu w pięciolecie huraganu z 2002 r. Podobne wystawy planujemy organizować w przyszłości.
  • Muzeum Ziemi Piskiej - odbyła się tam wystawa: "Leśnicy po pracy... rękodzieło w wykonaniu pracowników Nadleśnictwa Pisz". Wspólnie z Muzeum zorganizowaliśmy do tej pory trzy wykłady o historii Ziemi Piskiej. Wygłosili je historycy z Olsztyna. W maju 2017 roku Nadleśnictwo Pisz wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów. Tematem piskiej Nocy Muzeów była 15-sta rocznica huraganu, ktory nawiedził Puszczę Piską 4 lipca 2002r.

Dodatkowo od 2007 rozpoczęliśmy cykl Wykładów Tematycznych dotykających zagadnień związanych z myślistwem i lasami. O swoich doświadczeniach na ten temat opowiadali m.in. dr Grzegorz Russak - Kuchnia myśliwska, Wojciech Cejrowski - Lasy świata oraz Elżbieta Dzikowska - Las okiem podróżnika.

Jesienią każdego roku w Nadleśnictwie Pisz odbywa się Plener Malarski „Pisz na Płótnie", w którym każdy chętny może wziąć udział.

Dbałość o dziedzictwo kulturowe…

  • Nadleśnictwo Pisz podjęło się współorganizacji projektu „Zaginione wioski Puszczy Piskiej". Ma on na celu ochronę historii ziem Puszczy Piskiej. Organizatorami projektu są również Stowarzyszenie „Sadyba", Fundacja Borussia oraz ROBiDZ w Olsztynie.
  • Prace, które wykonuje młodzież z Polski, Niemiec i Rosji polegają na uczytelnieniu, uporządkowaniu oraz sporządzeniu dokumentacji miejsc, na których położone były wioski mazurskie oraz przylegające do nich cmentarze.
  • Wspólnymi działaniami została przywrócona pamięć wiosek, których już dzisiaj oglądać nie możemy – Sowi Róg, Wądołek, Lipa, Szast. Warto odwiedzić te miejsca, zadumać się nad historią.

Kolejnym miejscem związanym z historią regionu jest tworzona przez Stowarzyszenie „Piska Pozycja Ryglowa" w porozumieniem z Nadleśnictwem Pisz ścieżka historyczna, której bazą są fortyfikacje z II wojny światowej. Szczegółowy opis trasy znajduje się na stronie Stowarzyszenia (rygielpisz.eu)

W celu skorzystania z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Pisz prosimy o zapoznanie się z "Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Pisz". Uzupełniony przez Zamawiającego zajęcia "Formularz zgłoszeniowy" oraz  "Oświadczenie o akceptacji Regulaminu"należy wysłać elektronicznie na adres na e-mail: pisz@bialystok.lasy.gov.pl lub dostarczyć do biura nadleśnictwa w terminie 5 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. 

Uwaga! Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez Zgłąszającego lub osobę upoważnioną do organizacji spotkania "Oświadczenia o akceptacji Regulaminu".

W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się ze Starszym Referentem ds. edukacji leśnej i promocji, Przemysławem Szabłowskim pod numerem telefonu: 87 424-15-23, 697-201-073.