Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Mazurski Park Krajobrazowy - został utworzony w 1977 roku, na mocy uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Suwałkach z dnia 5 grudnia 1977 r. i w Olsztynie z dnia 8 grudnia 1977 r. Obecnie jego powierzchnia to 53 655 hektarów. Jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. W Nadleśnictwie Pisz na 6939,31 ha. Celem jego powołania jest zachowanie wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych.