Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

PARK KRAJOBRAZOWY

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody park krajobrazowy „obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.”  Na terenie Nadleśnictwa Pisz swój zasięg ma Mazurski Park Krajobrazowy.

Mazurski Park Krajobrazowy - został utworzony w 1977 roku, na mocy uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Suwałkach z dnia 5 grudnia 1977 r. i w Olsztynie z dnia 8 grudnia 1977 r. Obecnie jego powierzchnia to 53 655 hektarów. Jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. W Nadleśnictwie Pisz zajmuje on obszar 5050,43 ha.

Po więcej szczegółów zapraszamy bezpośrednio na stronę internetową Mazurskiego Parku Krajobrazowego http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/home.html