Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

Rezerwat Jezioro Nidzkie

Utworzony w 1972 roku na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 53 poz. 283 z dnia 8 grudnia 1972 roku, na powierzchni 2934,71 ha. Obecnie w zarządzie Nadleśnictwa Pisz znajduje się 205,78 hektarów. Leśnictwa na terenie których leży rezerwat to: Jaśkowo, Przerośl i Wiartel. Jest to rezerwat krajobrazowy i ma charakter rezerwatu częściowego.

Rezerwat Jezioro Pogubie Wielkie

Utworzony został w 1971 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 5 z 1972 roku poz. 33 na powierzchni 670,80ha. Obecnie z zarządzie Nadleśnictwa Pisz jest wyspa na jeziorze o powierzchni niemal 20,94 hektarów. Wyspa należy do leśnictwa Brzeziny. Jest to rezerwat faunistyczny (ornitologiczno - ichtiologiczny).