Wydawca treści Wydawca treści

Użytki Ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki znajdujące się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pisz powołane zostały Rozporządzenie Nr 96 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.07.2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wyspy na jeziorach województwa warmińsko- mazurskiego". Obecnie są to wyspy na jeziorze Śniardwy: Kępa (powierzchnia 3,59 ha), Czarcia (powierzchnia 3,24 ha). Przyczyna objęcia ich tą formą ochrony jest duża presja turystyczna (bezprawne cumowanie, palenie ognisk, zaśmiecanie).

Uchwałą nr XXX/332/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego zmieniona została powierzchnia w w/w użytku ekologicznym i wynosi 6,83 ha. W skład użytku wchodzą wyspy: Kępa (powierzchnia 3,59 ha), Czarcia (powierzchnia 3,24 ha).