Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

W Nadleśnictwie Pisz zdecydowanie przeważają siedliska borowe (głównie boru świeżego i boru mieszanego świeżego).

Średni wiek drzewostanów wynosi 60 i w stosunku do danych z poprzedniego dziesięciolecia nieznacznie spadł, co jest związane z huraganem z 2002 roku.

Udział siedlisk:

bory - 81%

Lasy - 15,2%

Olsy - 3,8%

Szczegółowy wykres udziału siedlisk w Nadleśnictwie

Powierzchniowy udział poszczególnych klas wieku

Średnia zasobność drewna dla głównych gatunków na hektarze:

sosna - 246m3

świerk - 135m3

dąb - 55m3

brzoza - 130m3

olcha - 201m3