Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Ogólne zasady wyznaczania lasów HCVF i zasady gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Pisz

Lasy HCVF (skrót z angielskiego oznaczający Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych), są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce". Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych instytucji, zapraszające do konsultacji tej tematyki.

 

Forest Stewardship Council (FSC®) FSC-C107315 - niezależna organizacją pozarządową, powstała w 1993 roku w Meksyku przez reprezentantów 25 krajów, reprezentowanych przez: organizacje ochrony środowiska, organizacje handlowe,  leśników, przedstawiciele branży drzewnej, ludność rdzenną oraz jednostki certyfikujące.  Organizacja jest jedną z najbardziej uznanych na całym świecie grup promujących zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji leśnej.

Logo FSC®

 

Strona organizacji FSC® w języku angielskim : https://ic.fsc.org/en

Kryteria wyznaczania lasów HCVF oraz wykaz powierzchni na terenie Nadleśnictwa Pisz zostały zamieszczone w postaci załączników.

Wszelkie opinie i uwagi można zgłaszać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa, w godzinach pracy biura, lub na adres:

Nadleśnictwo Pisz

ul. Gdańska 24

12-200 Pisz

tel.: 87 42 41 500

fax.: 87 42 41 501

email: pisz@bialystok.lasy.gov.pl