Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (skrót z angielskiego High Conservation Vaule Orestes oznaczający Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych), są wyznaczane z wykorzystaniem dokumentu stworzonego przez FSC®, tj.: „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce". Procedura wyznaczania tych lasów w Nadleśnictwie Pisz i określenia zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Prace gospodarcze prowadzone w lasach HCVF konsultowane były  na etapie tworzenia Planu Urządzenia Lasu. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych instytucji, zapraszające do konsultacji tej tematyki.

Forest Stewardship Council (FSC®) jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit, utworzoną w 1993 roku w Meksyku przez reprezentantów 25 krajów, reprezentowanych przez: organizacje ochrony środowiska, organizacje handlowe, leśników, przedstawiciele branży drzewnej, ludność rdzenną oraz jednostki certyfikujące. Organizacja ta jest jedną z najbardziej uznanych na całym świecie grup promujących zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji leśnej. Strona organizacji FSC®: https://pl.fsc.org/pl

Kryteria wyznaczania lasów HCVF oraz wykaz powierzchni na terenie Nadleśnictwa Pisz zostały zamieszczone w postaci załączników.

Wszelkie opinie i uwagi dotyczące lasów HCVF można zgłaszać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa, w godzinach pracy biura, lub na adres:

Nadleśnictwo Pisz

ul. Gdańska 24

12-200 Pisz

tel.: 87 42 41 500

fax.: 87 42 41 501

email: pisz@bialystok.lasy.gov.pl