Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nasza baza edukacyjna w chwili obecnej to:

  • Ośrodek Edukacji Leśnej "PLISZKA" przystosowany do pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym sala z eksponatami
  • Ścieżka edukacyjna przy OEL "PLISZKA" w tym eksponaty "Lekcja dendrologii", "Leśne cymbały", zestaw tablic edukacyjnych oraz wiata edukacyjna
  • Leśna ścieżka edukacyjna "Brzeziny-Szast" (łącząca Pisz z Lasem Ochronnym "Szast")
  • Las Ochronny "Szast"
  • Wiata edukacyjna przy osadzie leśnej Kulik z miejscem na ognisko
  • Wiata nad jeziorem Seksty, przy osadzie leśnej Kierzek

W celu skorzystania z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Pisz prosimy o kontakt z Przemysławem Szabłowskim pod numerem telefonu: 87 424-15-23, 697-201-073

Ośrodek Edukacji Leśnej „Pliszka"

W budynku Nadleśnictwa Pisz mieści się Ośrodek Edukacji Leśnej „Pliszka", powstały w ramach projektu „Edukacja pójdzie w las". Ośrodek stanowią sale wyposażone w pomoce edukacyjne. Integralną część Ośrodka Edukacji Leśnej  stanowi atrium- wiata zlokalizowana na placu nadleśnictwa. Dzięki nowej inwestycji dzieci, młodzież i dorośli mogą zgłębiać wiedzę o lesie i poznawać sekrety przyrody. Ośrodek Edukacji Leśnej „PLISZKA" jest dostępny dla wszystkich mieszkańców oraz turystów. Sama nazwa ośrodka zawiera szereg ukrytych w sobie słów, w tym np. Pisz czy Pisa, co jest promocją nie tylko Nadleśnictwa Pisz czy Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie", ale również regionu. Po wejściu do ośrodka odwiedzających „witają" drewniane rzeźby utalentowanego pracownika Nadleśnictwa Pisz Leśniczego Pana Mirosława Piankowskiego. Sala wykładowa przystosowana jest dla grup, posiada stoliki i ławy dla około 40 osób, można tu oglądać filmy przyrodnicze czy prezentacje. Sala wyposażona jest również w tablice dydaktyczne, kiosk multimedialny i interaktywną tablicę z odgłosami zwierząt leśnych, przeplatanymi informacjami lektora o danym gatunku. Największą atrakcję Ośrodka Edukacji Leśnej stanowi sala z eksponatami, w której znajduje się szereg zwierząt leśnych i ptaków wkomponowanych w imitację fragmentów lasu. Wydzieloną część tej sali stanowią: półka tematyczna „Drewno surowiec doskonały" oraz stosy drewna, które pod okiem fachowca można zmierzyć. Sala powstała dzięki zaangażowaniu i pomysłowości pracowników nadleśnictwa. Dużą atrakcją są łosie, które trafiły do nadleśnictwa z Puszczy Knyszyńskiej. Pozostałe eksponaty zwierząt między innymi: wydra, borsuk, dzik, bóbr czy wiewiórka oraz ptaki pochodzą z Puszczy Piskiej. Szczególnie wyeksponowane są zwierzęta (jeleń- łania i sarna- koziołek), które wzięły udział w projekcie współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pod tytułem „Sarna nie jest żoną jelenia". Ośrodek Edukacji Leśnej „PLISZKA" przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, powstał tu specjalny podjazd oraz toaleta. Na placu przed ośrodkiem znajduje się ścieżka dydaktyczna z tematycznymi tablicami edukacyjnymi między innymi o gatunkach drzew i zwierząt oraz wiata do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

Ścieżka dydaktyczna Brzeziny- Szast

Staraniem leśników z Nadleśnictwa Pisz powstała ścieżka dydaktyczna „Brzeziny- Szast". Początek ścieżki znajduje się w granicach administracyjnych miasta. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta został udostępniony Las Miejski, gdzie usytuowany jest początek ścieżki. Do wyboru oznakowane są dwa warianty długości trasy. Pierwszy to około 2-kilometrowy spacer po tworzącej pętlę trasie, rozpoczynający się i kończący w Lesie Miejskim. Początek ścieżki biegnie po granicy lasu i drogi asfaltowej do Pogobia Średniego. Potem stopniowo, nieznacznie zagłębia się w las. Następnie skręca w prawo i dochodzi do drogi żwirowej biegnącej do Lasu Ochronnego "Szast". Dalej biegnie prosto na południe i skręca w prawo na drogę leśną, dochodzi do drogi asfaltowej Pisz - Pogobie i dalej na północ do Pisza, w stronę początku ścieżki. Drugim wariantem jest wycieczka (ok. 7 km. w jedną stronę) do Lasu Ochronnego „Szast". Aby kontynuować tą trasę, nie skręcamy, jak w wariancie pierwszym, z drogi żwirowej w prawo do lasu, lecz cały czas kontynuujemy wycieczkę drogą żwirową na południe. I tak dochodzimy do Lasu Ochronnego "Szast". LO „Szast" to obszar, na którym pozostawiono wszystkie połamane i przewrócone drzewa przez huragan z lipca 2002 roku. Leśnicy nie uprzątnęli drewna, a odnowienie lasu następuje tam tylko i wyłącznie w sposób naturalny (sukcesja naturalna). W celu ułatwienia obserwacji procesów przyrodniczych, jakie tam zachodzą, wybudowano drewnianą wieżę widokową, oraz wysoki pomost - galerię nad Pisą. Grupy zorganizowane mogą odwiedzić "Szast" pod opieką przewodnika z nadleśnictwa. Na ścieżce znajduje się szereg tablic edukacyjnych: przybliżających zwiedzającym specyfikę Lasów Państwowych, leśnictwa wielofunkcyjnego oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie", opisujących gatunki drzew i krzewów rosnących w Puszczy Piskiej. Kilka tablic poświęcono również katastrofalnemu w skutkach huraganowi z lipca 2002r. Warto zwrócić uwagę na kępę posadzonych sosen (na terenie między drogą żwirową a asfaltem w pierwszym wariancie przebiegu trasy). Wyrosły one z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI.

Ścieżka dydaktyczna w Łupkach

Powstała pod koniec 2017 r.  Ma długość 1,5 km i łączy miasto Pisz z pobliską wsią Łupki. Na ścieżce znajdują się tablice informacyjne dotyczące m.in. programu "Leśnych Gospodarstw Węglowych". 

Las Ochronny "Szast"

Huragany na terenie Puszczy Piskiej nie są niczym nadzwyczajnym. Źródła historyczne donoszą o licznych dużych klęskach wiatrołomów, które dotknęły ten obszar. Jednak to, co wydarzyło się w Nadleśnictwie Pisz dnia 4 lipca 2002 roku zaskoczyło wszystkich. Huragan uszkodził drzewostany na powierzchni ponad 12000 ha. Szkody przybrały rozmaite formy. Od pojedynczych złomów i wywrotów, pochylonych drzew lub grup drzew, po całkowicie otwarte, wielohektarowe powierzchnie. Następstwem huraganu było utworzenie Lasu Ochronnego „Szast", który został powołany w 2003 roku przez Ministra Środowiska. To obszar około 475 ha wyłączony z wszelkich zabiegów gospodarczych, na którym pozostawiono wszystkie wywrócone, połamane i uszkodzone drzewa. Las ten przeznaczony jest do odbudowy na drodze naturalnej sukcesji. Las Ochronny „Szast" ma szczególne znaczenie, jest miejscem prowadzenia badań przyrodniczych i edukacji leśnej społeczeństwa. W celu ułatwienia obserwacji procesów przyrodniczych, jakie tam zachodzą, wybudowano drewnianą wieżę widokową oraz wysoki pomost - galerię nad Pisą. Grupy zorganizowane mogą odwiedzić "Szast" pod opieką przewodnika z nadleśnictwa.