Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie referencyjne

Są to obszary, na których, w celu zachowania i obserwowania zachodzących w nich naturalnych procesów ekologicznych, nie prowadzi się działań gospodarczych (w tym w szczególności pozyskania drewna), pozostawia się je bez ingerencji człowieka. Ekosystemy referencyjne poddane są naturalnym procesom sukcesyjnym w nienaruszonym stanie do naturalnej śmierci i rozkładu drewna. W sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, dopuszczalne jest ścięcie niebezpiecznego drzewa i pozostawienie go na gruncie do naturalnego rozpadu. Obecnie do ekosystemów referencyjnych zaliczane są rokrocznie nowe kępy ekologiczne, pozostawiane na zrębach.