Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie referencyje

Powierzchnie referencyjne (dawniej Obszary Nieobjętne Gospodarowaniem (ONG)) - stanowią reprezentatywne ekosystemy w ramach krajobrazu, które są zachowane w stanie naturalnym. Te fragmenty lasu są wyłączone z pozyskania drewna. Odtwarzane są tu naturalne stosunki wodne i bez względu na poziom podtopień pozostawiane bez ingerencji człowieka. Ekosystem poddany jest naturalnym procesom sukcesyjnym w nienaruszonym stanie do naturalnej śmierci i rozkładu drewna. Zgodnie z zasadami i kryteriami dobrej gospodarki leśnej FSC® dąży się do objęcia 5% każdego siedliska tą kategorią lasów.